Onze doelstellingen

Revalidatie en bescherming van dieren in nood

De vzw vangt dieren op die in grote nood verkeerden en door de dood bedreigd werden. Sommige dieren, die ‘te’ oud, te ziek en in economisch opzicht nutteloos geworden waren, waren voor het slachthuis bestemd, terwijl andere dieren een last waren geworden voor hun baasjes, die zich van hen wilden ontdoen. Zij werden allen geadopteerd door onze vereniging, kregen een naam en werden met open armen ontvangen als gezelschapsdieren, net zoals honden en katten. Woorden als ‘gevogelte’ of ‘vee’ bestaan niet bij ons. Elk dier is een volwaardig wezen en krijgt de nodige specifieke zorgen.

De statuten van de vzw Fabienne vermelden duidelijk dat wij ernaar streven om het respect voor elk levend wezen te begunstigen. Om die reden zorgen we ervoor dat de opgevangen dieren in een aangename sfeer kunnen leven, en weigeren we andere dieren op te offeren om onze eigen beschermelingen te kunnen voeden.
 


 
Project om 100 nieuwe kostgangers te verwelkomen

We bereiden ons voor op de komst van legbatterijkippen die, opgesloten in krappe kooien en uitgeput door een intensieve productie van eieren, na een lijdensweg van twee jaren vermoord zouden worden ten bate van de voedingsindustrie. Wanneer zij bij ons aankomen, blijkt de ene kip een gebroken poot te hebben, een andere een snavel die te kort werd afgesneden, nog een andere kan niet meer lopen. Ze staan allemaal onder zware stress en zijn heel bang voor de duisternis, omdat zij in de intensieve pluimveeteelt voortdurend met kunstlicht en hels lawaai hebben moeten leven. Klik hier om foto’s te zien van de kippen bij hun aankomst.
 


 
Bewustmaking met betrekking tot dierenleed

De vzw streeft er ook naar om het ongelukkige lot van talloze dieren onder de aandacht te brengen, vooral dan bij de jongsten onder ons. Met het oog daarop spoort de vereniging mensen ertoe aan om een bezoek te brengen aan het opvang- en revalidatiecentrum.
 


 
Het bestrijden van misleidende publiciteit

Een van onze bekommernissen is het ontmaskeren van leugenachtige informatie op eierdozen die verkocht worden in de groothandel. Dergelijke informatie draait de consument een rad voor de ogen. Als gevolg van onze interventies zijn meerdere leghenbedrijven ertoe verplicht om verpakkingen die niet beantwoordden aan de wettelijke bepalingen, uit de handel te nemen. De kern van de zaak is het volgende: om de consument ertoe aan te sporen eieren afkomstig van de industriële landbouw te kopen, staat de wet de producent toe om op de verpakking een boerderij omringd met velden af te beelden, maar dan wel met het uitdrukkelijke verbod om ook kippen af te beelden.
 


 
Actie tegen de productie van het geneesmiddel Prémarin

Een ander schandaal dat we aan het licht willen brengen, is dat van de productie van Prémarin, een geneesmiddel dat vaak wordt voorgeschreven door artsen, en waarvan de vervaardiging gebeurt op basis van de urine van een merrie. Dit houdt in dat het paard voortdurend op één plaats in bedwang gehouden wordt om urine te kunnen aftappen. Onze vzw sluit zich aan bij andere verenigingen, om dokters bewust te maken van deze wrede praktijk en hen ertoe aan te sporen hier een einde aan te stellen, door andere geneesmiddelen voor te schrijven die niet gepaard gaan met een dergelijke vorm van dierenleed.